Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar
11 Haziran 2024

S.G.K. ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) ile anlaşmalıyız

Merkezimiz S.U.T. (Sağlık Uygulama Tebliğ) esaslarına dayanarak S.G.K. ile sözleşme imzalamıştır. Daha önce muhtelif branşlarda sözleşmeli olduğumuz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumlarının tek çatı altında toplanmasından dolayı S.G.K. ile yapılan sözleşme bu 3 kurum mensuplarını kapsamaktadır.

Buna göre hastanemizde;
• İsteğe bağlı SSK’lılar
• 18 yaş altı çocuklar
• SSK’lı çalışan ve emeklisi
• Bağ-Kur’lu ve emeklisi
• Emekli Sandığı’na mensup emekli ve
• Çalışan devlet memurları ve bakmakla yükümlü aile fertleri

BANKALAR (T.C. Ziraat Bankası,T.C.Vakıflar Bankası,T.C. Halkbank, T.C. İş Bankası,T.C. Akbank),


Askerlik Şubesi,


Aile Hekimleri,


İlçe Jandarma Komutanlığı,


İşsizlik sigortası,


Sgk Analık Halinden faydalanan gebeler


Tutuklu ve Hükümlüler,


Vatansız Sığınmacılar,


Yabancı Sgk' lılar,


65 yaş üstü kapsamındakiler


CEZA İNFAZ VE TUTUK EVİ KURSİYERİ


TBMM


YUPASS


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR PERSONELİ


Geçici Koruma Altına Alınanlar

T.C. kimlik numarası yazılı kimlik ile birlikte hastanemize doğrudan (sevksiz) başvuran S.G.K. mensupları tıbbi birimlerimizde sunulan sağlık hizmetinden faydalanabilir.