Kalite Yönetim Birimi Ve Çalışmaları
11 Haziran 2024

F. Deniz KURNAZ

Kalite Yönetim Sorumlusu

 

Mehmet AKTÜRK

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

 

 

      Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.

             Bu kapsamda Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz bünyesinde Kalite Yönetim Birimimiz kurulmuştur.

             Kalite Yönetim Birimi Görev Alanı:

*SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

*Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

*Öz değerlendirmeleri yönetir.

*İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

*Risk yönetimi ile ilgili çalışmalarda yer alır.

*Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir.

*SKS çerçevesinde dokümanın yönetimini sağlar.

*Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

*SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.